Omvandling av gallon till kubikcentimeter

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

tjej=cm3

Hur räknade vi tjej?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 3 785,411784 för att få resultatet.
(*3,785.411784)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för gallon till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från gallon till kubikcentimeter.

Hur man konverterar gallon till kubikcentimeter

För att konvertera en gallonvolym till en kubikcentimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom en gallon är lika med 3 785,411784 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från gallon till kubikcentimeter?

cm3=tjej x 3,785.411784

Exempel

Konvertera 5tjej till kubikcentimeter

5 tjej = (5 × 3,785.411784) = 18.925 cm3

Konvertera 10tjej till kubikcentimeter

10 tjej = (10 × 3,785.411784) = 137.85 cm3

Konvertera 100tjej till kubikcentimeter

100 tjej = (100 × 3,785.411784) = 378.5 cm3

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår gallon till kubikcentimeter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår gallon till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Ange enheten för gallons du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Km-värdet

Omvandlingstabell för gallon till kubikcentimeter

gallonkubikcentimeter
tjej cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.