Omvandling av gallon till kopp

Resultat
koppar
Klicka på Resultat för att kopiera

tjej=kopp

Hur räknade vi tjej?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 16 för att få resultatet.
(*16)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av gallon till kopp är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från gallon till kopp.

Hur man konverterar gallon till kopp

För att konvertera en gallonsvolym till en koppvolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom en gallon är lika med 16 koppar kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från gallon till kopp?

koppar=tjej x 16

Exempel

Konvertera 5tjej till koppar

5 tjej = (5 × 16) = 500,000 kopp

Konvertera 10tjej till koppar

10 tjej = (10 × 16) = 160 kopp

Konvertera 100tjej till koppar

100 tjej = (100 × 16) = 1,600 kopp

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Hur man använder vår gallon till kopp-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår gallon till kopp-omvandlare

  1. Ange enheten för gallons du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Km-värdet

Omvandlingstabell för gallon till kopp

gallonkoppar
tjej koppar

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.