(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av vätska uns till kubikcentimeter

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

fl oz=cm3

Hur räknade vi fl oz?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 29,573529563 för att få resultatet.
(*29.573529563)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av flytande uns till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från flytande uns till kubikcentimeter.

Hur man konverterar vätska till kubikcentimeter

För att konvertera en vätskevolym till en kubikcentimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 fluid ounce är lika med 29,573529563 kubikcentimeter, kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Fluid Ounce till kubikcentimeter?

cm3=fl oz * 29.573529563

Exempel

Konvertera 5fl oz till kubikcentimeter

5 fl oz = (5 * 29.573529563) = 147.8676 cm3

Konvertera 10fl oz till kubikcentimeter

10 fl oz = (10 * 29.573529563) = 295.7353 cm3

Konvertera 100fl oz till kubikcentimeter

100 fl oz = (100 * 29.573529563) = 2,957.3530 cm3

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår Fluid Ounce till kubikcentimeter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Fluid Ounce till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Mata in enheten för vätskeuns du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa värdet för Fluid Ounce

Vätskeuns till kubikcentimeter omvandlingstabell

flytande unskubikcentimeter
fl oz cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});