Omvandling av pints till koppar

Resultat
kopp
Klicka på Resultat för att kopiera

sid=kopp

Hur räknade vi sid?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 2 för att få resultatet.
( * 2)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av pint till kopp är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från pint till kopp.

Hur man konverterar pint till kopp

För att konvertera en pint-volym till en koppvolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 2 pint är lika med 1 koppar kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från pint till kopp?

kopp=sid * 2

Exempel

Konvertera 5sid till koppar

5 sid = (5 * 2) = 10 kopp

Konvertera 10sid till koppar

10 sid = (10 * 2) = 20 kopp

Konvertera 100sid till koppar

100 sid = (100 * 2) = 200 kopp

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Hur man använder vår Pint till kopp-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Pint to cup-konverterare

  1. Ange den pintenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Pint-värdet

Omvandlingstabell för pints till kopp

pintskoppar
sid kopp

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.