Omvandling av matskedar till gallons

Resultat
tjej
Klicka på Resultat för att kopiera

msk=tjej

Hur räknade vi msk?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 256 för att få resultatet.
(/256)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för matskedar till gallon är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från matskedar till gallon.

Hur man konverterar matskedar till gallon

För att omvandla en matskedarvolym till en gallonvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 gallon är lika med 256 matskedar kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från matskedar till gallon?

tjej=msk / 256

Exempel

Konvertera 5msk till gallon

5 msk = (5 / 256) = 0.019531 tjej

Konvertera 10msk till gallon

10 msk = (10 / 256) = 0.039063 tjej

Konvertera 100msk till gallon

100 msk = (100 / 256) = 0.390625 tjej

Matsked

Vad är en matsked?

En matsked (symbol: Msk) är en volymenhet baserad på ett bestick. Den vanliga matskeden i USA är lika med cirka 14,8 ml, en metrisk matsked är exakt lika med 15 ml och en australisk matsked är lika med 20 ml. I näringsdeklaration i både USA och Storbritannien definieras en matsked som 15 ml.

Vad används matskeden till?

Matskeden som volymenhet används vid matlagning i vissa länder som USA, Storbritannien och Australien.

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Hur man använder vår matskedar till gallon-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår matskedar till gallon-omvandlare

  1. Ange enheten för matskedar du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa matskedsvärdet

Matskedar till gallon omvandlingstabell

matskedargallon
msk tjej

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.