Milliliter till Fluid ounces konvertering

Resultat
fl oz
Klicka på Resultat för att kopiera

ml=fl oz

Hur räknade vi ml?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 29,5735296 för att få resultatet.
(/29.5735296)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av milliliter till fluid ounce är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från milliliter till fluid ounce.

Hur man konverterar milliliter till fluid ounce

För att omvandla en millilitervolym till en flytande unsvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 fluid ounce är lika med 29,5735296 milliliter, kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att omvandla från Milliliter till fluid ounce?

fl oz=ml / 29.5735296

Exempel

Konvertera 5ml till flytande uns

5 ml = (5 / 29.5735296) = 0.13525609 fl oz

Konvertera 10ml till flytande uns

10 ml = (10 / 29.5735296) = 0.33814023 fl oz

Konvertera 100ml till flytande uns

100 ml = (100 / 29.5735296) = 3.38140227 fl oz

Milliliter

Vad är en Milliliter?

En milliliter (symbol: mL) är en volymenhet som är accepterad för användning i det internationella enhetssystemet (SI). En milliliter är lika med 1 kubikcentimeter (cm3), 1/1 000 000 kubikmeter (m3) eller 1/1000 liter.

Vad används Millilitern till?

Milliliter används för att mäta volymen av många typer av mindre behållare i dagligt bruk, såsom plastflaskor, burkar, drycker, glas, juice- och mjölkkartonger, yoghurt, tandkrämstuber, parfym/kölnflaskor, etc.

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Hur man använder vår Milliliter till fluid ounce-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Milliliter till fluid ounce-omvandlare

  1. Ange enheten för milliliter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Milliliter-värdet

Milliliter till Fluid ounce omvandlingstabell

milliliterflytande uns
ml fl oz

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.