Omvandling av koppar till kubikyard

Resultat
yd3
Klicka på Resultat för att kopiera

kopp=yd3

Hur räknade vi kopp?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 3231,58442 för att få resultatet.
(/3231.58442)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av kopp till kubikgård är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kopp till kubikgård.

Hur man konverterar kopp till kubikgård

För att konvertera en koppvolym till en kubikyardvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubikyard är lika med 3231,58442 koppar kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från kopp till kubikgård?

yd3=kopp / 3231.58442

Exempel

Konvertera 5kopp till kubikmeter

5 kopp = (5 / 3231.58442) = 0.001 yd3

Konvertera 10kopp till kubikmeter

10 kopp = (10 / 3231.58442) = 0.0031 yd3

Konvertera 100kopp till kubikmeter

100 kopp = (100 / 3231.58442) = 0.0309 yd3

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Kubikgård

Vad är en kubikgård?

En kubikgård (symbol: yd3) är en kejserlig och amerikansk volymenhet som definieras som volymen av en kub med måtten 1 yd × 1 yd × 1 yd. Det är lika med 27 kubikfot, 0,7645549 kubikmeter och 764,5549 liter.

Vad används Kubikgården till?

Kubikgården används till viss del i USA, Storbritannien och Kanada. Alla dessa länder använder också metriska eller SI-mått (International System of Units) för volym som liter, milliliter och kubikmeter.

Så här använder du vår omvandlare från kopp till kubikgård

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår omvandlare från kopp till kubikgård

  1. Ange den enhet av kopp du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa koppvärdet

Omvandlingsbord för koppar till kubikgård

kopparkubikmeter
kopp yd3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.