Omvandling av vätska uns till kubikyard

Resultat
yd3
Klicka på Resultat för att kopiera

fl oz=yd3

Hur räknade vi fl oz?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 25 852,6753 för att få resultatet.
(/25,852.6753)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av flytande uns till kubikgård är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från flytande uns till kubikgård.

Hur man konverterar vätska till kubikyard

För att omvandla en vätskevolym till en kubikyardvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubikyard är lika med 25 852,6753 fluid ounce kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Fluid Ounce till kubikyard?

yd3=fl oz / 25,852.6753

Exempel

Konvertera 5fl oz till kubikmeter

5 fl oz = (5 / 25,852.6753) = 0.00019340 yd3

Konvertera 10fl oz till kubikmeter

10 fl oz = (10 / 25,852.6753) = 0.00038681 yd3

Konvertera 100fl oz till kubikmeter

100 fl oz = (100 / 25,852.6753) = 0.00386807 yd3

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Kubikgård

Vad är en kubikgård?

En kubikgård (symbol: yd3) är en kejserlig och amerikansk volymenhet som definieras som volymen av en kub med måtten 1 yd × 1 yd × 1 yd. Det är lika med 27 kubikfot, 0,7645549 kubikmeter och 764,5549 liter.

Vad används Kubikgården till?

Kubikgården används till viss del i USA, Storbritannien och Kanada. Alla dessa länder använder också metriska eller SI-mått (International System of Units) för volym som liter, milliliter och kubikmeter.

Hur man använder vår Fluid Ounce to cubic yard converter

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Fluid Ounce to cubic yard-omvandlare

  1. Mata in enheten för vätskeuns du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa värdet för Fluid Ounce

Vätskeuns till kubikgård omvandlingstabell

flytande unsKubikgård
fl oz yd3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.