(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av gallon till kubikyard

Resultat
yd3
Klicka på Resultat för att kopiera

tjej=yd3

Hur räknade vi tjej?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 201,97402597403 för att få resultatet.
(/201.97402597403)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för gallon till kubikgård är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från gallon till kubikgård.

Hur man konverterar gallon till kubikgård

För att omvandla en gallonsvolym till en kubikyardvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubikyard är lika med 201,97402597403 gallon, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från gallon till kubikgård?

yd3=tjej / 201.97402597403

Exempel

Konvertera 5tjej till kubikmeter

5 tjej = (5 / 201.97402597403) = 0.02475566 yd3

Konvertera 10tjej till kubikmeter

10 tjej = (10 / 201.97402597403) = 0.04951132 yd3

Konvertera 100tjej till kubikmeter

100 tjej = (100 / 201.97402597403) = 0.49511317 yd3

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Kubikgård

Vad är en kubikgård?

En kubikgård (symbol: yd3) är en kejserlig och amerikansk volymenhet som definieras som volymen av en kub med måtten 1 yd × 1 yd × 1 yd. Det är lika med 27 kubikfot, 0,7645549 kubikmeter och 764,5549 liter.

Vad används Kubikgården till?

Kubikgården används till viss del i USA, Storbritannien och Kanada. Alla dessa länder använder också metriska eller SI-mått (International System of Units) för volym som liter, milliliter och kubikmeter.

Hur man använder vår gallon till kubikgård omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår gallon till kubikgård omvandlare

  1. Ange enheten för gallons du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Km-värdet

Omvandlingstabell för gallon till kubikgård

gallonkubikmeter
tjej yd3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});