Omvandling av kubiktum till gallon

Resultat
tjej
Klicka på Resultat för att kopiera

i3=tjej

Hur räknade vi i3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 231 för att få resultatet.
(/231)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för Cubic Inch till Gallon är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från Cubic Inch till Gallon.

Hur man konverterar kubiktum till gallon

För att konvertera en Cubic Inch-volym till en gallonvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 gallon är lika med 231 kubiktum kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från Cubic Inch till Gallon?

tjej=i3 / 231

Exempel

Konvertera 5i3 till gallon

5 i3 = (5 / 231) = 0.021645 tjej

Konvertera 10i3 till gallon

10 i3 = (10 / 231) = 0.043290 tjej

Konvertera 100i3 till gallon

100 i3 = (100 / 231) = 0.432900 tjej

Kubiktum

Vad är en kubiktum?

Kubiktum (symbol: in3) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen.

Vad används Kubiktummen till?

Kubiktum och kubikfot används fortfarande i USA, och till viss del i Storbritannien. Men SI (International System of Units) mätenheter används också i stor utsträckning i dessa länder.

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Hur man använder vår Cubic Inch to Gallon-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Cubic Inch to Gallon-omvandlare

  1. Ange enheten för Cubic Inch du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Cubic Inch-värdet

Omvandlingstabell för kubiktum till gallon

Kubiktumgallon
i3 tjej

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.