Omvandling av liter till kubikcentimeter

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

l=cm3

Hur räknade vi l?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 1000 för att få resultatet.
(*1,000)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för liter till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från liter till kubikcentimeter.

Hur man konverterar liter till kubikcentimeter

För att omvandla en liters volym till en kubikcentimeters volym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom en liter är lika med 1000 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från liter till kubikcentimeter?

cm3=l x ,000

Exempel

Konvertera 5 l till kubikcentimeter

5 l = (5 × 1,000) = 5,000 cm3

Konvertera 10 l till kubikcentimeter

10 l = (10 × 1,000) = 10,000 cm3

Konvertera 100 l till kubikcentimeter

100 l = (100 × 1,000) = 100,000 cm3

Liter

Vad är en liter?

En liter (symbol: L) är en volymenhet som accepteras för användning med International System of Units (SI) men är tekniskt sett inte en SI-enhet. En liter är lika med 1 kubikdecimeter.

Vad används litern till?

Litern används för att mäta många vätskevolymer samt för att märka behållare som innehåller nämnda vätskor. Det används också för att mäta vissa icke-vätskevolymer såsom storleken på bilkoffertar, ryggsäckar och klätterpaket, datorfodral, mikrovågsugnar, kylskåp och återvinningskärl, samt för att uttrycka bränslevolymer och priser i de flesta länder runt om i världen .

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår liter till kubikcentimeter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår liter till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Ange enheten för liter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Km-värdet

Omvandlingstabell för liter till kubikcentimeter

literkubikcentimeter
l cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.