(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av koppar till kubikcentimeter

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

kopp=cm3

Hur räknade vi kopp?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 236,5882365 för att få resultatet.
(*236.5882365)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av kopp till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kopp till kubikcentimeter.

Hur man konverterar kopp till kubikcentimeter

För att konvertera en koppvolym till en kubikcentimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kopp är lika med 236,5882365 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från kopp till kubikcentimeter?

cm3=kopp * 236.5882365

Exempel

Konvertera 5kopp till kubikcentimeter

5 kopp = (5 * 236.5882365) = 1,182.9412 cm3

Konvertera 10kopp till kubikcentimeter

10 kopp = (10 * 236.5882365) = 2,365.8824 cm3

Konvertera 100kopp till kubikcentimeter

100 kopp = (100 * 236.5882365) = 23,658.8236 cm3

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår kopp till kubikcentimeter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår kopp till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Ange den enhet av kopp du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa koppvärdet

Omvandlingsbord för koppar till kubikcentimeter

kopparkubikcentimeter
kopp cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});