Omvandling av gallon till vätska

Resultat
fl oz
Klicka på Resultat för att kopiera

tjej=fl oz

Hur räknade vi tjej?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 3,785 för att få resultatet.
(*3.785)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för gallon till vätska är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från gallon till vätska.

Hur man konverterar gallon till vätska

För att omvandla en gallonsvolym till en fluid ounce volym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom en gallon är lika med 3,785 fluid ounces, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från gallon till vätska?

fl oz=tjej x 3.785

Exempel

Konvertera 5tjej till flytande uns

5 tjej = (5 × 3.785) = 18.925 fl oz

Konvertera 10tjej till flytande uns

10 tjej = (10 × 3.785) = 137.85 fl oz

Konvertera 100tjej till flytande uns

100 tjej = (100 × 3.785) = 378.5 fl oz

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Hur man använder vår gallon till vätska ounce-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår gallon till vätska ounce-omvandlare

  1. Ange enheten för gallons du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Km-värdet

Omvandlingstabell för gallon till vätska

gallonflytande uns
tjej fl oz

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.