(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av kubikfot till pint

Resultat
sid
Klicka på Resultat för att kopiera

ft3=sid

Hur räknade vi ft3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 59,59844155844 för att få resultatet.
(*59.59844155844)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för Cubic Feet till Pint är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från Cubic Feet till Pint.

Hur man konverterar kubikfot till pint

För att konvertera en Cubic Feet-volym till en pint-volym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubikfot är lika med 59,59844155844 pints, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från Cubic Feet till Pint?

sid=ft3 * 59.59844155844

Exempel

Konvertera 5ft3 till pints

5 ft3 = (5 * 59.59844155844) = 297.992208 sid

Konvertera 10ft3 till pints

10 ft3 = (10 * 59.59844155844) = 595.984416 sid

Konvertera 100ft3 till pints

100 ft3 = (100 * 59.59844155844) = 5,959.844156 sid

Kubikfot

Vad är en kubikfot?

En kubikfot (symbol: ft3) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen definierad som volymen av en kub med sidomått på 1 fot × 1 fot × 1 fot. Det är lika med 1 728 kubikcentimeter , cirka 0,028317 kubikmeter och 28,317 liter.

Vad används Kubikfoten till?

Kubikfoten används i USA och i vissa delar av Kanada och Storbritannien, men i alla dessa länder används även SI (International System of Units) enheter för volym, liter, milliliter och kubikmeter. .

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Hur man använder vår Cubic Feet to Pint-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Cubic Feet to Pint-omvandlare

  1. Mata in den kubikfotsenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa värdet för kubikfot

Konverteringsbord för kubikfot till pint

kubikfothalvliter
ft3 sid

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});