(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av pints till kubikcentimeter

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

sid=cm3

Hur räknade vi sid?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 473,176473 för att få resultatet.
( * 473.176473)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av pint till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från pint till kubikcentimeter.

Hur man konverterar pint till kubikcentimeter

För att konvertera en pint-volym till en kubikcentimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 473.176473 pint är lika med 1 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från pint till kubikcentimeter?

cm3=sid * 473.176473

Exempel

Konvertera 5sid till kubikcentimeter

5 sid = (5 * 473.176473) = 10,566.882 cm3

Konvertera 10sid till kubikcentimeter

10 sid = (10 * 473.176473) = 21,133.764 cm3

Konvertera 100sid till kubikcentimeter

100 sid = (100 * 473.176473) = 211,337.642 cm3

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår Pint till kubikcentimeter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Pint till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Ange den pintenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Pint-värdet

Omvandlingstabell för pints till kubikcentimeter

pintskubikcentimeter
sid cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});