(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pints ​​till Fluid ounces konvertering

Resultat
fl oz
Klicka på Resultat för att kopiera

sid=fl oz

Hur räknade vi sid?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 16 för att få resultatet.
( * 16)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av pint till fluid ounce är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från pint till fluid ounce.

Hur man konverterar pint till fluid ounce

För att konvertera en pint-volym till en fluid ounce-volym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 16 pint är lika med 1 fluid ounce, kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från pint till fluid ounce?

fl oz=sid * 16

Exempel

Konvertera 5sid tools/d_volume.to_cluid_ounces

5 sid = (5 * 16) = 80 fl oz

Konvertera 10sid tools/d_volume.to_cluid_ounces

10 sid = (10 * 16) = 1604 fl oz

Konvertera 100sid tools/d_volume.to_cluid_ounces

100 sid = (100 * 16) = 1,600 fl oz

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Hur man använder vår Pint to fluid ounce-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Pint to fluid ounce-omvandlare

  1. Ange den pintenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Pint-värdet

Omvandlingstabell för pints till fluid ounce

pintstools/d_volume.cluid_ounces
sid fl oz

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});