(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av kubikcentimeter till koppar

Resultat
kopp
Klicka på Resultat för att kopiera

cm3=kopp

Hur räknade vi cm3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 236,5882365 för att få resultatet.
(/236.5882365)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt verktyg för konvertering av kubikcentimeter till kopp är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kubikcentimeter till kopp.

Hur man konverterar kubikcentimeter till kopp

För att omvandla en kubikcentimetersvolym till en koppvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kopp är lika med 236,5882365 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kubikcentimeter till kopp?

kopp=cm3 / 236.5882365

Exempel

Konvertera 5cm3 till koppar

5 cm3 = (5 / 236.5882365) = 0.021134 kopp

Konvertera 10cm3 till koppar

10 cm3 = (10 / 236.5882365) = 0.042268 kopp

Konvertera 100cm3 till koppar

100 cm3 = (100 / 236.5882365) = 0.422675 kopp

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Hur man använder vår kubikcentimeter till kopp-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Kubikcentimeter till kopp-omvandlare

  1. Ange enheten för kubikcentimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kubikcentimetervärdet

Omvandlingstabell för kubikcentimeter till kopp

kubikcentimeterkoppar
cm3 kopp

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});