(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av kubikcentimeter till vätska

Resultat
fl oz
Klicka på Resultat för att kopiera

cm3=fl oz

Hur räknade vi cm3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 29,573529563 för att få resultatet.
(/29.573529563)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för kubikcentimeter till vätska är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från kubikcentimeter till vätska.

Hur man konverterar kubikcentimeter till vätska

För att konvertera en kubikcentimetersvolym till en flytande unsvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 fluid ounce är lika med 29,573529563 kubikcentimeter, kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kubikcentimeter till vätska?

fl oz=cm3 / 29.573529563

Exempel

Konvertera 5cm3 till flytande uns

5 cm3 = (5 / 29.573529563) = 0.169070 fl oz

Konvertera 10cm3 till flytande uns

10 cm3 = (10 / 29.573529563) = 0.338140 fl oz

Konvertera 100cm3 till flytande uns

100 cm3 = (100 / 29.573529563) = 3.381402 fl oz

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Hur man använder vår kubikcentimeter till vätska ounce-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår kubikcentimeter till vätska ounce-omvandlare

  1. Ange enheten för kubikcentimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kubikcentimetervärdet

Konverteringstabell för kubikcentimeter till vätska ounce

kubikcentimeterflytande uns
cm3 fl oz

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});