Omvandling av vätska uns till gallons

Resultat
tjej
Klicka på Resultat för att kopiera

fl oz=tjej

Hur räknade vi fl oz?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 128 för att få resultatet.
(/128)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av vätska till gallon är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från vätska till gallon.

Hur man konverterar vätska till gallon

För att konvertera en vätskevolym till en gallonvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 gallon är lika med 128 fluid ounce, kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Fluid Ounce till gallon?

tjej=fl oz / 128

Exempel

Konvertera 5fl oz till gallon

5 fl oz = (5 / 128) = 0.0390625 tjej

Konvertera 10fl oz till gallon

10 fl oz = (10 / 128) = 0.078125 tjej

Konvertera 100fl oz till gallon

100 fl oz = (100 / 128) = 0.78125 tjej

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Gallon (USA)

Vad är en gallon?

En gallon är en volymenhet specifikt avseende vätskekapacitet i både USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Den amerikanska gallonen definieras som 231 kubiktum (3,785 liter). Däremot definieras den kejserliga gallonen, som används i Storbritannien, Kanada och vissa karibiska länder, som 4,54609 liter. I båda systemen är gallon uppdelad i fyra quarts. Quarts delas sedan i två pints och pints delas upp i två koppar.

Vad används gallonen till?

I USA (USA) används ofta gallon för större behållare, som t.ex. halvgallonsglass eller en-liters kartonger med mjölk. Galloner används också i stor utsträckning för att uttrycka bränsleekonomi i USA, såväl som i vissa av dess territorier.

Hur man använder vår Fluid Ounce till gallon-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Fluid Ounce to gallon-omvandlare

  1. Mata in enheten för Fluid Ounce du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa värdet för Fluid Ounce

Vätskeuns till gallon omvandlingstabell

flytande unsgallon
fl oz tjej

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.