(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Quarts till Pint konvertering

Resultat
sid
Klicka på Resultat för att kopiera

qt=sid

Hur räknade vi qt?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 2 för att få resultatet.
(*2)

Dela detta

Vårt Quarts to Pint konverteringsverktyg är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från Quarts till Pint.

Hur man konverterar Quarts till Pint

För att konvertera en Quarts-volym till en kubikcentimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom en liter är lika med 2 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från Quarts till Pint?

sid=qt x 2

Exempel

Konvertera 5qt till pints

5 qt = (5 × 2) = 10 sid

Konvertera 10qt till pints

10 qt = (10 × 2) = 20 sid

Konvertera 100qt till pints

100 qt = (100 × 2) = 200 sid

Quart

Vad är en Quart?

Quart (symbol: qt) är en volymenhet i USA:s sedvanliga och imperialistiska mätsystem. Det finns flera definitioner av quart. I USA är en vätskekvart lika med ungefär 0,946353 liter och en torr liter är ungefär 1,101221 liter.

Vad används Quart till?

De respektive versionerna av quart används huvudsakligen i USA och Storbritannien, men i Storbritannien är användningen av litern nu obligatoriskt som ett resultat av metrikering.

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Hur man använder vår Quarts to Pint-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Quarts to Pint-omvandlare

  1. Mata in den kvartsenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kvartsvärdet

Quarts to Pint konverteringstabell

kvartspints
qt sid

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});