(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av pints till milliliter

Resultat
ml
Klicka på Resultat för att kopiera

sid=ml

Hur räknade vi sid?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 473,176473 för att få resultatet.
( * 473.176473)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för pint till milliliter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från pint till milliliter.

Hur man konverterar pint till milliliter

För att konvertera en Pint-volym till en millilitersvolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 473.176473 pint är lika med 1 milliliter kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från pint till milliliter?

ml=sid * 473.176473

Exempel

Konvertera 5sid till milliliter

5 sid = (5 * 473.176473) = 10,566.882 ml

Konvertera 10sid till milliliter

10 sid = (10 * 473.176473) = 21,133.764 ml

Konvertera 100sid till milliliter

100 sid = (100 * 473.176473) = 211,337.642 ml

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Milliliter

Vad är en Milliliter?

En milliliter (symbol: mL) är en volymenhet som är accepterad för användning i det internationella enhetssystemet (SI). En milliliter är lika med 1 kubikcentimeter (cm3), 1/1 000 000 kubikmeter (m3) eller 1/1000 liter.

Vad används Millilitern till?

Milliliter används för att mäta volymen av många typer av mindre behållare i dagligt bruk, såsom plastflaskor, burkar, drycker, glas, juice- och mjölkkartonger, yoghurt, tandkrämstuber, parfym/kölnflaskor, etc.

Hur man använder vår Pint till milliliter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Pint till milliliter-omvandlare

  1. Ange den pintenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Pint-värdet

Omvandlingstabell för pints till milliliter

pintsmilliliter
sid ml

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});