Milliliter till kubikcentimeter konvertering

Resultat
cm3
Klicka på Resultat för att kopiera

ml=cm3

Hur räknade vi ml?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 1 för att få resultatet.
( * 1)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av milliliter till kubikcentimeter är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från milliliter till kubikcentimeter.

Hur man konverterar milliliter till kubikcentimeter

För att konvertera en millilitervolym till en centimetervolym, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 milliliter är lika med 1 centimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Milliliter till kubikcentimeter?

cm3=ml * 1

Exempel

Konvertera 5ml till kubikcentimeter

5 ml = (5 * 1) = 5 cm3

Konvertera 10ml till kubikcentimeter

10 ml = (10 * 1) = 10 cm3

Konvertera 100ml till kubikcentimeter

100 ml = (100 * 1) = 100 cm3

Milliliter

Vad är en Milliliter?

En milliliter (symbol: mL) är en volymenhet som är accepterad för användning i det internationella enhetssystemet (SI). En milliliter är lika med 1 kubikcentimeter (cm3), 1/1 000 000 kubikmeter (m3) eller 1/1000 liter.

Vad används Millilitern till?

Milliliter används för att mäta volymen av många typer av mindre behållare i dagligt bruk, såsom plastflaskor, burkar, drycker, glas, juice- och mjölkkartonger, yoghurt, tandkrämstuber, parfym/kölnflaskor, etc.

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Hur man använder vår Milliliter till kubikcentimeter-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Milliliter till kubikcentimeter-omvandlare

  1. Ange enheten för milliliter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Milliliter-värdet

Milliliter till kubikcentimeter omvandlingstabell

milliliterkubikcentimeter
ml cm3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.