(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Milliliter till Pints ​​konvertering

Resultat
sid
Klicka på Resultat för att kopiera

ml=sid

Hur räknade vi ml?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 473,176473 för att få resultatet.
(/473.176473)

Dela detta

Vårt Milliliter till pint konverteringsverktyg är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från Milliliter till pint.

Hur man konverterar milliliter till pint

För att konvertera en millilitervolym till en pintvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 pint är lika med 473,176473 milliliter kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Milliliter till pint?

sid=ml / 473.176473

Exempel

Konvertera 5ml till pints

5 ml = (5 / 473.176473) = 0.01056688 sid

Konvertera 10ml till pints

10 ml = (10 / 473.176473) = 0.02113376 sid

Konvertera 100ml till pints

100 ml = (100 / 473.176473) = 0.21133764 sid

Milliliter

Vad är en Milliliter?

En milliliter (symbol: mL) är en volymenhet som är accepterad för användning i det internationella enhetssystemet (SI). En milliliter är lika med 1 kubikcentimeter (cm3), 1/1 000 000 kubikmeter (m3) eller 1/1000 liter.

Vad används Millilitern till?

Milliliter används för att mäta volymen av många typer av mindre behållare i dagligt bruk, såsom plastflaskor, burkar, drycker, glas, juice- och mjölkkartonger, yoghurt, tandkrämstuber, parfym/kölnflaskor, etc.

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Hur man använder vår Milliliter till pint-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Milliliter till pint-omvandlare

  1. Ange enheten för milliliter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa Milliliter-värdet

Milliliter till Pint omvandlingstabell

milliliterpints
ml sid

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});