Matskedar till pints konvertering

Resultat
sid
Klicka på Resultat för att kopiera

msk=sid

Hur räknade vi msk?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 32 för att få resultatet.
(/32)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för matskedar till pints är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från matskedar till pint.

Hur man konverterar matskedar till pint

För att omvandla en matskedarvolym till en halvlitersvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 pint är lika med 32 matskedar kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från matskedar till pint?

sid=msk / 32

Exempel

Konvertera 5msk till pints

5 msk = (5 / 32) = 0.15625 sid

Konvertera 10msk till pints

10 msk = (10 / 32) = 0.3125 sid

Konvertera 100msk till pints

100 msk = (100 / 32) = 3.125 sid

Matsked

Vad är en matsked?

En matsked (symbol: Msk) är en volymenhet baserad på ett bestick. Den vanliga matskeden i USA är lika med cirka 14,8 ml, en metrisk matsked är exakt lika med 15 ml och en australisk matsked är lika med 20 ml. I näringsdeklaration i både USA och Storbritannien definieras en matsked som 15 ml.

Vad används matskeden till?

Matskeden som volymenhet används vid matlagning i vissa länder som USA, Storbritannien och Australien.

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Hur man använder vår matskedar till pint-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår matskedar till pint-omvandlare

  1. Ange enheten för matskedar du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa matskedsvärdet

Matskedar till pint konverteringstabell

matskedarpints
msk sid

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.