(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Omvandling av vätska uns till koppar

Resultat
kopp
Klicka på Resultat för att kopiera

fl oz=kopp

Hur räknade vi fl oz?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 8 för att få resultatet.
(/8)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av flytande uns till kopp är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från flytande uns till kopp.

Hur man konverterar vätska till kopp

För att omvandla en vätskevolym till en koppvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kopp är lika med 8 fluid ounce, kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Fluid Ounce till kopp?

kopp=fl oz / 8

Exempel

Konvertera 5fl oz till koppar

5 fl oz = (5 / 8) = 0.625 kopp

Konvertera 10fl oz till koppar

10 fl oz = (10 / 8) = 1.25 kopp

Konvertera 100fl oz till koppar

100 fl oz = (100 / 8) = 12.5 kopp

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Hur man använder vår Fluid Ounce to cup-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Fluid Ounce to cup-omvandlare

  1. Mata in enheten för vätskeuns du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa värdet för Fluid Ounce

Tabell för konvertering av vätska uns till kopp

flytande unskopp
fl oz kopp

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});