Omvandling av kubikcentimeter till pint

Resultat
sid
Klicka på Resultat för att kopiera

cm3=sid

Hur räknade vi cm3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 473,176473 för att få resultatet.
(/473.176473)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av kubikcentimeter till pint är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från kubikcentimeter till pint.

Hur man konverterar kubikcentimeter till pint

För att konvertera en kubikcentimetervolym till en pintvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 pint är lika med 473,176473 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från kubikcentimeter till pint?

sid=cm3 / 473.176473

Exempel

Konvertera 5cm3 till pints

5 cm3 = (5 / 473.176473) = 0.010567 sid

Konvertera 10cm3 till pints

10 cm3 = (10 / 473.176473) = 0.021134 sid

Konvertera 100cm3 till pints

100 cm3 = (100 / 473.176473) = 0.211338 sid

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Halvliter

Vad är en pint?

En pint (symbol: p) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga enhetssystemen. Den kejserliga pinten är lika med cirka 568 ml. I USA är den flytande pinten cirka 473 ml medan den torra pinten är 551 ml.

Vad används pinten till?

De torra och flytande pintarna används fortfarande i USA som ett mått på volym. Även om mätningsprocessen dikterade att pinten skulle ersättas med metriska volymenheter, är det fortfarande lagligt att använda pinten som en kompletterande enhet i Storbritannien, och vissa föremål som fatöl, cider och mjölk i returförpackningar är fortfarande mätt i pints.

Hur man använder vår Kubikcentimeter till pint-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Kubikcentimeter till pint-omvandlare

  1. Ange enheten för kubikcentimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kubikcentimetervärdet

Kubikcentimeter till pint omvandlingsbord

kubikcentimeterhalvliter
cm3 sid

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.