Omvandling av koppar till Fluid ounces

Resultat
fl oz
Klicka på Resultat för att kopiera

kopp=fl oz

Hur räknade vi kopp?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och multiplicerade det med 8 för att få resultatet.
(*8)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av kopp till fluid ounce är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från kopp till fluid ounce.

Hur man konverterar kopp till fluid ounce

Om du vill omvandla en koppvolym till en volym med flytande uns, multiplicera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kopp är lika med 8 fluid ounces, kan du använda denna enkla formel för att konvertera

Vad är formeln för att konvertera från Cup till fluid ounce?

fl oz=kopp * 8

Exempel

Konvertera 5kopp till flytande uns

5 kopp = (5 * 8) = 40 fl oz

Konvertera 10kopp till flytande uns

10 kopp = (10 * 8) = 80 fl oz

Konvertera 100kopp till flytande uns

100 kopp = (100 * 8) = 800 fl oz

Cup (USA)

Vad är en kopp?

En kopp är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Den metriska koppen definieras som 250 milliliter. En sedvanlig kopp i USA är lika med 236,5882365 milliliter såväl som 1/16 US vanliga gallon, 8 US vanliga fluid ounces, 16 US vanliga matskedar eller 48 US vanliga teskedar.

Vad används koppen till?

Bägaren används vanligtvis i matlagning för att mäta vätskor och bulkmat, ofta i samband med serveringsstorlekar. Faktiska drickskoppar kan variera avsevärt vad gäller storlek och är i allmänhet inte en bra representation av denna enhet. Standardiserade måttbägare används istället.

Vätske uns

Vad är ett Fluid ounce?

Ett flytande uns (symbol: fl oz) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen. Det amerikanska fluid ounce är 1/16 av en amerikansk vätska pint och 1/128 av en amerikansk flytande gallon, vilket är lika med 29,57 ml.

Vad används Fluid ounce till?

Som namnet indikerar används vätskans ounce vanligtvis som ett mått på vätskevolymen. Det används mest i USA och Storbritannien, som en av de många mätningar av volym som används.

Hur man använder vår Cup to fluid ounce-omvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Cup to fluid ounce-omvandlare

  1. Ange den enhet av kopp du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa koppvärdet

Konverteringstabell för koppar till flytande uns

kopparflytande uns
kopp fl oz

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.