Omvandling av kubikcentimeter till kubikcentimeter

Resultat
i3
Klicka på Resultat för att kopiera

cm3=i3

Hur räknade vi cm3?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 16,387 för att få resultatet.
(/16.387)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för kubikcentimeter till kubiktum är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från kubikcentimeter till kubiktum.

Hur man konverterar kubikcentimeter till kubiktum

För att konvertera en kubikcentimetervolym till en kubiktumsvolym, dividera volymen med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 kubiktum är lika med 16.387 kubikcentimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från Kubikcentimeter till Kubiktum?

i3=cm3 / 16.387

Exempel

Konvertera 5cm3 till kubiktum

5 cm3 = (5 / 16.387) = 0.305120 i3

Konvertera 10cm3 till kubiktum

10 cm3 = (10 / 16.387) = 0.610240 i3

Konvertera 100cm3 till kubiktum

100 cm3 = (100 / 16.387) = 6.102398 i3

Kubikcentimeter

Vad är en kubikcentimeter?

Kubikcentimetern är en SI-härledd volymenhet baserad på kubikmetern. Det är volymen av en kub med måtten 1 cm × 1 cm × 1 cm, och är lika med 1/1 000 000 kubikmeter, 1/1 000 liter eller 1 milliliter. Förkortningarna av cc och ccm används också ibland för att beteckna en kubikcentimeter, men deras användning är avskaffad i International System of Units (SI).

Vad används kubikcentimetern till?

Kubikcentimetern används inom många vetenskapliga discipliner, ofta i form av milliliter (symbol: mL). Även om kubikcentimetern är baserad på SI-enheten för volym, används mL (och dess multiplar) vanligare som ett mått på volym än kubikcentimeter.

Kubiktum

Vad är en kubiktum?

Kubiktum (symbol: in3) är en volymenhet i de kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystemen.

Vad används Kubiktummen till?

Kubiktum och kubikfot används fortfarande i USA, och till viss del i Storbritannien. Men SI (International System of Units) mätenheter används också i stor utsträckning i dessa länder.

Hur man använder vår kubikcentimeter till kubiktumsomvandlare

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår Cubic Centimeter to Cubic Inch-omvandlare

  1. Ange enheten för kubikcentimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa kubikcentimetervärdet

Omvandlingstabell för kubikcentimeter till kubiktum

kubikcentimeterkubiktum
cm3 i3

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.