(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Kwarty do Galony

Wynik
gal
Kliknij Wynik, aby skopiować

qt=gal

Jak obliczyliśmy qt?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 4, aby uzyskać wynik.
(/4)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji kwarty na galony to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z kwartów na galony.

Jak przekonwertować kwarty na galon

Aby przekonwertować objętość w kwartach na objętość w galonach, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 galon jest równy 4 kwartom, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła konwersji z kwarty na galon?

gal=qt / 4

Przykłady

Konwertować 5qt do galonów

5 qt = (5 / 4) = 1.25 gal

Konwertować 10qt do galonów

10 qt = (10 / 4) = 2.5 gal

Konwertować 100qt do galonów

100 qt = (100 / 4) = 25 gal

Kwarta

Co to jest kwarta?

Kwarta (symbol: qt) jest jednostką objętości w zwyczajowym i imperialnym systemie miar w Stanach Zjednoczonych. Istnieje wiele definicji kwarty. W Stanach Zjednoczonych kwarta płynna odpowiada około 0,946353 litra, a kwarta sucha około 1,101221 litra.

Do czego służy Quart?

Odpowiednie wersje kwarty są używane głównie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, chociaż w Wielkiej Brytanii używanie litra jest obecnie obowiązkowe w wyniku metrykalności.

Galon (USA)

Co to jest galon?

Galon jest jednostką objętości odnoszącą się konkretnie do pojemności cieczy zarówno w tradycyjnym amerykańskim, jak i imperialnym systemie miar. Galon amerykański jest definiowany jako 231 cali sześciennych (3,785 litra). Natomiast galon imperialny, używany w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i niektórych krajach karaibskich, jest definiowany jako 4,54609 litra. W obu systemach galon dzieli się na cztery kwarty. Następnie kwarty dzieli się na dwa pinty, a pinty na dwie filiżanki.

Do czego służy galon?

W Stanach Zjednoczonych (USA) galony są często używane do większych pojemników, takich jak półgalonowe pojemniki na lody lub jednogalonowe kartony mleka. Galony są również szeroko stosowane w wyrażaniu oszczędności paliwa w Stanach Zjednoczonych, a także na niektórych ich terytoriach.

Jak korzystać z naszego konwertera kwarty na galon

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera kwarty na galony

  1. Wprowadź jednostkę kwarty, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość kwarty

Tabela przeliczeniowa kwarty na galon

kwartygalony
qt gal

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});