(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Pinty do Metry sześcienne

Wynik
cm3
Kliknij Wynik, aby skopiować

p=cm3

Jak obliczyliśmy p?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 2113,37642, aby uzyskać wynik.
(/2113.37642)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji pinty na metry sześcienne to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z pinty na metr sześcienny.

Jak przekonwertować pint na metr sześcienny

Aby przekonwertować objętość Pint na objętość w metrach sześciennych, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 metr sześcienny jest równy 2113,37642 pint, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia

Jaka jest formuła konwersji z pinty na metr sześcienny?

cm3=p / 2,113.37642

Przykłady

Konwertować 5p do metrów sześciennych

5 p = (5 / 2,113.37642) = 0.00236588 cm3

Konwertować 10p do metrów sześciennych

10 p = (10 / 2,113.37642) = 0.00473176 cm3

Konwertować 100p do metrów sześciennych

100 p = (100 / 2,113.37642) = 0.04731765 cm3

Pół kwarty

Co to jest kufel piwa?

Pinta (symbol: p) jest jednostką objętości stosowaną w imperialnym i amerykańskim zwyczajowym systemie miar. Pinta imperialna to około 568 ml. W Stanach Zjednoczonych piwo płynne ma około 473 ml, podczas gdy kufel suchy to 551 ml.

Do czego służy pinta?

Suche i płynne pinty są nadal używane w USA jako miernik objętości. Chociaż proces miarowania wymagał zastąpienia kufla metrycznymi jednostkami objętości, nadal jest legalne używanie kufla jako jednostki dodatkowej w Wielkiej Brytanii, a niektóre produkty, takie jak piwo beczkowe, cydr i mleko w pojemnikach zwrotnych, są nadal mierzone w pintach.

Centymetr sześcienny

Co to jest centymetr sześcienny?

Centymetr sześcienny to pochodna jednostka objętości SI oparta na metrze sześciennym. Jest to objętość sześcianu o wymiarach 1 cm × 1 cm × 1 cm, równa 1/1.000.000 metra sześciennego, 1/1000 litra lub 1 mililitr. Skróty cc i ccm są również czasami używane do oznaczenia centymetra sześciennego, ale ich użycie jest przestarzałe w Międzynarodowym Układzie Jednostek (SI).

Do czego służy centymetr sześcienny?

Centymetr sześcienny jest używany w wielu dyscyplinach naukowych, często w postaci mililitrów (symbol: mL). Chociaż centymetr sześcienny jest oparty na jednostce objętości układu SI, ml (i jego wielokrotności) są częściej używane do pomiaru objętości niż centymetr sześcienny.

Jak korzystać z naszego konwertera pint na metr sześcienny

Wykonaj 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera pint na metr sześcienny

  1. Wprowadź jednostkę pinta, którą chcesz przekonwertować
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość Pint

Tabela konwersji Pinty na Metry sześcienne

pintymetry sześcienne
p cm3

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});