Konwersja Litry do Galon

Wynik
gal
Kliknij Wynik, aby skopiować

ja=gal

Jak obliczyliśmy ja?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 3,785, aby uzyskać wynik.
(/3.785)

Udostępnij to

Nasze narzędzie do konwersji litrów na galony to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z litrów na galony.

Jak przekonwertować litry na galon

Aby przekonwertować objętość w litrach na objętość galonów, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 galon to 3,785 litra, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła konwersji z Litry na Galony?

gal=ja / 3.785

Przykłady

Konwertować 5ja do galonów

5 ja = (5 / 3.785) = 1.321004 gal

Konwertować 10ja do galonów

10 ja = (10 / 3.785) = 2.642008 gal

Konwertować 100ja do galonów

100 ja = (100 / 3.785) = 26.420079 gal

Litr

Co to jest litr?

Litr (symbol: L) jest jednostką objętości akceptowaną do stosowania w międzynarodowym układzie jednostek (SI), ale technicznie nie jest jednostką SI. Jeden litr to 1 decymetr sześcienny.

Do czego służy litr?

Litr jest używany do pomiaru wielu objętości cieczy, jak również do etykietowania pojemników zawierających te ciecze. Służy również do pomiaru niektórych objętości niepłynnych, takich jak wielkość bagażnika samochodowego, plecaków i plecaków wspinaczkowych, obudów komputerowych, kuchenek mikrofalowych, lodówek i pojemników na surowce wtórne, a także do wyrażania objętości i cen paliwa w większości krajów na całym świecie .

Galon (USA)

Co to jest galon?

Galon jest jednostką objętości odnoszącą się konkretnie do pojemności cieczy zarówno w tradycyjnym amerykańskim, jak i imperialnym systemie miar. Galon amerykański jest definiowany jako 231 cali sześciennych (3,785 litra). Natomiast galon imperialny, używany w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i niektórych krajach karaibskich, jest definiowany jako 4,54609 litra. W obu systemach galon dzieli się na cztery kwarty. Następnie kwarty dzieli się na dwa pinty, a pinty na dwie filiżanki.

Do czego służy galon?

W Stanach Zjednoczonych (USA) galony są często używane do większych pojemników, takich jak półgalonowe pojemniki na lody lub jednogalonowe kartony mleka. Galony są również szeroko stosowane w wyrażaniu oszczędności paliwa w Stanach Zjednoczonych, a także na niektórych ich terytoriach.

Jak korzystać z naszego konwertera Litry na Galony

Wykonaj 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera Litry na Galony

  1. Wprowadź jednostkę w litrach, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość km

Tabela przeliczeniowa litrów na galony

litrygalony
ja gal

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.