(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Galony na Litry

Wynik
ja
Kliknij Wynik, aby skopiować

gal=ja

Jak obliczyliśmy gal?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i pomnożyliśmy ją przez 3,785, aby uzyskać wynik.
(*3.785)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji galony na litr to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z galonów na litr.

Jak przekonwertować galony na litr

Aby przekonwertować objętość galonów na objętość w litrach, pomnóż objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ jeden galon to 3,785 litra, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła konwersji z Galonów na Litr?

ja=gal x 3.785

Przykłady

Konwertować 5gal na litry

5 gal = (5 × 3.785) = 18.925 ja

Konwertować 10gal na litry

10 gal = (10 × 3.785) = 137.85 ja

Konwertować 100gal na litry

100 gal = (100 × 3.785) = 378.5 ja

Galon (USA)

Co to jest galon?

Galon jest jednostką objętości odnoszącą się konkretnie do pojemności cieczy zarówno w tradycyjnym amerykańskim, jak i imperialnym systemie miar. Galon amerykański jest definiowany jako 231 cali sześciennych (3,785 litra). Natomiast galon imperialny, używany w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i niektórych krajach karaibskich, jest definiowany jako 4,54609 litra. W obu systemach galon dzieli się na cztery kwarty. Następnie kwarty dzieli się na dwa pinty, a pinty na dwie filiżanki.

Do czego służy galon?

W Stanach Zjednoczonych (USA) galony są często używane do większych pojemników, takich jak półgalonowe pojemniki na lody lub jednogalonowe kartony mleka. Galony są również szeroko stosowane w wyrażaniu oszczędności paliwa w Stanach Zjednoczonych, a także na niektórych ich terytoriach.

Litr

Co to jest litr?

Litr (symbol: L) jest jednostką objętości akceptowaną do stosowania w międzynarodowym układzie jednostek (SI), ale technicznie nie jest jednostką SI. Jeden litr to 1 decymetr sześcienny.

Do czego służy litr?

Litr jest używany do pomiaru wielu objętości cieczy, jak również do etykietowania pojemników zawierających te ciecze. Służy również do pomiaru niektórych objętości niepłynnych, takich jak wielkość bagażnika samochodowego, plecaków i plecaków wspinaczkowych, obudów komputerowych, kuchenek mikrofalowych, lodówek i pojemników na surowce wtórne, a także do wyrażania objętości i cen paliwa w większości krajów na całym świecie .

Jak korzystać z naszego konwertera galony na litr

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera galony na litr

  1. Wprowadź jednostkę galonów, którą chcesz przekonwertować
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość km

Tabela przeliczeniowa galony na litr

galonylitry
gal ja

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});