(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja centymetrów sześciennych na metry sześcienne

Wynik
m3
Kliknij Wynik, aby skopiować

cm3=m3

Jak obliczyliśmy cm3?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 1 000 000, aby uzyskać wynik.
(/1000000)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji centymetrów sześciennych na metry sześcienne to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z centymetrów sześciennych na metry sześcienne.

Jak przekonwertować centymetry sześcienne na metry sześcienne

Aby przekonwertować objętość w centymetrach sześciennych na objętość w metrach sześciennych, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 metr sześcienny jest równy 1 000 000 centymetrów sześciennych, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła przeliczania centymetrów sześciennych na metry sześcienne?

m3=cm3 / 1000000

Przykłady

Konwertować 5cm3 do metrów sześciennych

5 cm3 = (5 / 1000000) = 0.000005 m3

Konwertować 10cm3 do metrów sześciennych

10 cm3 = (10 / 1000000) = 0.00001 m3

Konwertować 100cm3 do metrów sześciennych

100 cm3 = (100 / 1000000) = 0.0001 m3

Centymetr sześcienny

Co to jest centymetr sześcienny?

Centymetr sześcienny to pochodna jednostka objętości SI oparta na metrze sześciennym. Jest to objętość sześcianu o wymiarach 1 cm × 1 cm × 1 cm, równa 1/1.000.000 metra sześciennego, 1/1000 litra lub 1 mililitr. Skróty cc i ccm są również czasami używane do oznaczenia centymetra sześciennego, ale ich użycie jest przestarzałe w Międzynarodowym Układzie Jednostek (SI).

Do czego służy centymetr sześcienny?

Centymetr sześcienny jest używany w wielu dyscyplinach naukowych, często w postaci mililitrów (symbol: mL). Chociaż centymetr sześcienny jest oparty na jednostce objętości układu SI, ml (i jego wielokrotności) są częściej używane do pomiaru objętości niż centymetr sześcienny.

Metr sześcienny

Co to jest metr sześcienny?

Metr sześcienny lub metr sześcienny jest jednostką pochodną SI dla objętości w systemie metrycznym. Metry sześcienne mogą być skracane jako m³, a czasami są również skracane jako cu m, CBM, cbm lub MTQ. Na przykład 1 metr sześcienny można zapisać jako 1 m³, 1 cu m, 1 CBM, 1 cbm lub 1 MTQ

Do czego służy metr sześcienny?

Metr sześcienny i stopa sześcienna są nadal używane w Stanach Zjednoczonych i do pewnego stopnia w Wielkiej Brytanii. Jednak w tych krajach powszechnie stosowane są również jednostki miary SI (Międzynarodowy Układ Jednostek Miar).

Jak używać naszego konwertera Centymetry sześcienne na metry sześcienne

Wykonaj 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera Centymetry sześcienne na metry sześcienne

  1. Wprowadź jednostkę centymetrów sześciennych, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość centymetra sześciennego

Centymetry sześcienne na metry sześcienne Tabela przeliczeniowa

tools/d_volume.cubic_centicubic_metersmetry sześcienne
cm3 m3

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});