(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Litry do Stopy sześcienne

Wynik
ft3
Kliknij Wynik, aby skopiować

ja=ft3

Jak obliczyliśmy ja?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 28.3168466, aby uzyskać wynik.
(/3.785)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji Litry na Stopy sześcienne to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z Litrów na Stopy sześcienne.

Jak przekonwertować litry na stopy sześcienne

Aby przekonwertować objętość w litrach na objętość w stopach sześciennych, podziel objętość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 stopa sześcienna jest równa 28.3168466 litrom, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaki jest wzór na przeliczenie z Litry na Stopy sześcienne?

ft3=ja / 28.3168466

Przykłady

Konwertować 5ja do stóp sześciennych

5 ja = (5 / 28.3168466) = 0.176573 ft3

Konwertować 10ja do stóp sześciennych

10 ja = (10 / 28.3168466) = 0.353147ft3

Konwertować 100ja do stóp sześciennych

100 ja = (100 / 28.3168466) = 3.531467 ft3

Litr

Co to jest litr?

Litr (symbol: L) jest jednostką objętości akceptowaną do stosowania w międzynarodowym układzie jednostek (SI), ale technicznie nie jest jednostką SI. Jeden litr to 1 decymetr sześcienny.

Do czego służy litr?

Litr jest używany do pomiaru wielu objętości cieczy, jak również do etykietowania pojemników zawierających te ciecze. Służy również do pomiaru niektórych objętości niepłynnych, takich jak wielkość bagażnika samochodowego, plecaków i plecaków wspinaczkowych, obudów komputerowych, kuchenek mikrofalowych, lodówek i pojemników na surowce wtórne, a także do wyrażania objętości i cen paliwa w większości krajów na całym świecie .

Stopa sześcienna

Co to jest stopa sześcienna?

Stopa sześcienna (symbol: ft3) to jednostka objętości w zwyczajowych systemach miar imperialnych i amerykańskich, zdefiniowana jako objętość sześcianu o wymiarach boku 1 ft × 1 ft × 1 ft. Jest równa 1728 centymetrom sześciennym , około 0,028317 metrów sześciennych i 28,317 litrów.

Do czego służy stopa sześcienna?

Stopa sześcienna jest używana w Stanach Zjednoczonych oraz w niektórych częściach Kanady i Wielkiej Brytanii, chociaż we wszystkich tych krajach stosuje się również jednostki objętości SI (Międzynarodowy Układ Jednostek), litr, mililitr i metr sześcienny .

Jak korzystać z naszego konwertera Litry na Stopy sześcienne

Wykonaj 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera Litry na Stopy sześcienne

  1. Wprowadź jednostkę w litrach, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość km

Tabela przeliczeniowa litrów na stopy sześcienne

litrystopy sześcienne
ja ft3

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});