(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Milimet sang Decimet

Kết quả
dm
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

mm=dm

Chúng tôi đã tính toán như thế nào?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã phụ và chia nó cho 100 để có kết quả.
(/100)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi từ milimét sang decimet (mm sang dm) của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ milimet sang decimet một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi milimet sang decimet

Để chuyển đổi số đo milimét (mm) sang số đo decimet (dm), hãy chia độ dài cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1 decimet bằng 100 milimet, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ milimét sang decimet là gì?

decimeter=mm / 100

Các ví dụ

Chuyển từ 5 milimét sang Decimet

5 mm = (5 / 100) = 0.05dm

Chuyển đổi 10 milimét sang Decimet

10 mm = (10 / 100) = 0.1 dm

Chuyển đổi 100 milimét sang Decimet

100 mm = (100 / 100) = 1dm

Dặm

Dặm là gì?

Dặm (mi) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ đo lường Anh và hệ thống đo lường thông thường của Hoa Kỳ. 1 Dặm là 5.280 feet, 1.760 thước Anh, hay chính xác là 1.609.344 mét.

Một dặm có thể được viết tắt là dm; ví dụ, 1 Dặm có thể được viết là 1dm.

Dặm được sử dụng để làm gì?

Dặm vẫn được sử dụng phổ biến ở các quốc gia như Hoa Kỳ (US), Vương quốc Anh (UK), Myanmar, Liberia và một số quốc gia khác là lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh hoặc có quan hệ lịch sử với một trong hai quốc gia.

Decimeter

Decimeter là gì?

Decimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét. Thuật ngữ 'Deci' có nghĩa là một phần mười, và do đó decimet có nghĩa là một phần mười mét. Vì một mét là 100 cm, một phần mười của 100 cm là 10 cm. Như vậy một Decimet đo được 10 cm.

Decimet có thể được viết tắt là dm; ví dụ, 1 Decimet có thể được viết là 1dm.

Decimeter được sử dụng để làm gì?

Decimeter không được sử dụng rộng rãi nhưng là một đơn vị quan trọng. Trong cuộc sống thực, chúng ta hiếm khi tìm thấy các phép đo được viết bằng decimet. Vì một mét không phải là chiều dài quá dài, nên dễ dàng sử dụng 0,1 m hoặc 0,5 m khi chiều dài ngắn hơn một mét.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Milimét sang Decimet (công cụ chuyển đổi mm sang dm)

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi milimét sang decimet của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị milimét bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị milimet

Bảng chuyển đổi từ milimét sang decimet

milimétdecimet
mm dm

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});