(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi Mét sang Dặm

Kết quả
mi
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

m=mi

Chúng tôi đã tính toán như thế nào m?

Để Tính toán, chúng tôi đã lấy giá trị bạn đã gửi và tính giá trị đó bằng 1.609 để có kết quả.
(/1609)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Mét sang Dặm (m sang mi) của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Mét sang Dặm dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi Mét sang Dặm

Để chuyển đổi số đo mét (m) thành số đo dặm (mi), hãy chia giá trị cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì 1609 mét bằng 1 dặm, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Mét sang Dặm là gì?

dặm=m / 1,609

Các ví dụ

Chuyển thành 5m đến hàng dặm

5 m = (5 × 1,000) = 0.003108 mi

Chuyển thành 10m đến hàng dặm

10 m = (10 × 1,000) = 0.006215 mi

Chuyển thành 100m đến hàng dặm

100 m = (100 × 1,000) = 0.062150 mi

Mét

Công tơ là gì?

Một mét, hoặc mét (m), là đơn vị đo chiều dài và khoảng cách trong Hệ đơn vị quốc tế (SI). Mét được định nghĩa là quãng đường ánh sáng truyền được trong 1/299 792 458 giây. Định nghĩa này đã được sửa đổi vào năm 2019 để phản ánh những thay đổi trong định nghĩa của định nghĩa thứ hai.

Mét có thể được viết tắt là m; ví dụ: 1 Mét có thể được viết là 1m.

Công tơ được sử dụng để làm gì?

Máy đo được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như đo khoảng cách, là đơn vị đo chiều dài SI. Hoa Kỳ là một ngoại lệ đáng chú ý ở chỗ nó chủ yếu sử dụng các đơn vị thông thường của Hoa Kỳ như thước, inch, feet và dặm thay vì mét trong sử dụng hàng ngày.

Dặm

Dặm là gì?

Dặm (mi) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ đo lường Anh và hệ thống đo lường thông thường của Hoa Kỳ. 1 Dặm là 5.280 feet, 1.760 thước Anh, hay chính xác là 1.609.344 mét.

Một dặm có thể được viết tắt là dm; ví dụ, 1 Dặm có thể được viết là 1dm.

Dặm được sử dụng để làm gì?

Dặm vẫn được sử dụng phổ biến ở các quốc gia như Hoa Kỳ (US), Vương quốc Anh (UK), Myanmar, Liberia và một số quốc gia khác là lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh hoặc có quan hệ lịch sử với một trong hai quốc gia.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ mét sang dặm (công cụ chuyển đổi m sang mi) của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ mét sang dặm của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị mét bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị mét

Bảng chuyển đổi từ Mét sang Dặm

métdặm
m mi

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});