(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Micromet sang Decimet

Kết quả
dm
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

µm=dm

Chúng tôi đã tính toán như thế nào?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã nhỏ hơn và chia nó cho 100.000 để có kết quả.
(/100,000)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi từ micromet sang decimet (µm sang dm) của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ micromet sang decimet một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi từ micromet sang decimet

Để chuyển một phép đo micromet (µm) sang một phép đo decimet (dm), hãy chia độ dài cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì một Decimet bằng 100.000 micromet, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ micromet sang decimet là gì?

decimeter=µm / 100,000

Các ví dụ

Chuyển đổi từ 5 micromet sang Decimet

5 µm = (5 / 100,000) = 0.00005dm

Chuyển đổi 10 micromet sang Decimet

10 µm = (10 / 100,000) = 0.0001 dm

Chuyển đổi 100 micromet sang Decimet

100 µm = (100 / 100,000) = 0.001dm

Panme

Panme là gì?

Micromet ormicrometre, còn được gọi là micrômet là một đơn vị đo hệ mét cho chiều dài bằng 0,001 mm, hoặc khoảng 0,000039 inch. Ký hiệu của nó là μm. Micrometre thường được sử dụng để đo độ dày hoặc đường kính của các vật thể cực nhỏ, chẳng hạn như vi sinh vật và các hạt keo.

Panme có thể được viết tắt là µm; ví dụ, 1 Micromet có thể được viết là 1µm.

Decimeter được sử dụng để làm gì?

Decimeter không được sử dụng rộng rãi nhưng là một đơn vị quan trọng. Trong cuộc sống thực, chúng ta hiếm khi tìm thấy các phép đo được viết bằng decimet. Vì một mét không phải là chiều dài quá dài, nên dễ dàng sử dụng 0,1 m hoặc 0,5 m khi chiều dài ngắn hơn một mét.

Decimeter

Decimeter là gì?

Decimet là một đơn vị đo chiều dài trong hệ mét. Thuật ngữ 'Deci' có nghĩa là một phần mười, và do đó decimet có nghĩa là một phần mười mét. Vì một mét là 100 cm, một phần mười của 100 cm là 10 cm. Như vậy một Decimet đo được 10 cm.

Decimet có thể được viết tắt là dm; ví dụ, 1 Decimet có thể được viết là 1dm.

Decimeter được sử dụng để làm gì?

Decimeter không được sử dụng rộng rãi nhưng là một đơn vị quan trọng. Trong cuộc sống thực, chúng ta hiếm khi tìm thấy các phép đo được viết bằng decimet. Vì một mét không phải là chiều dài quá dài, nên dễ dàng sử dụng 0,1 m hoặc 0,5 m khi chiều dài ngắn hơn một mét.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Micromet sang Decimeters (công cụ chuyển đổi µm sang dm)

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ micromet sang decimet của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị micromet mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị micromet

Bảng chuyển đổi từ micromet sang decimet

micrometdecimet
µm dm

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});