(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Konwersja Milimetry do Decymetry

Wynik
dm
Kliknij Wynik, aby skopiować

mm=dm

Jak obliczyliśmy?

Aby obliczyć, wzięliśmy podaną przez Ciebie wartość i podzieliliśmy ją przez 100, aby uzyskać wynik.
(/100)

Udostępnij to
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nasze narzędzie do konwersji milimetrów na decymetry (mm na dm) to darmowy konwerter, który umożliwia łatwą konwersję z milimetra na decymetr.

Jak przekonwertować milimetr na decymetr

Aby przekonwertować pomiar milimetrowy (mm) na pomiar decymetrowy (dm), należy podzielić długość przez współczynnik konwersji. Ponieważ 1 decymetr jest równy 100 milimetrom, możesz użyć tego prostego wzoru do przeliczenia:

Jaka jest formuła konwersji z milimetra na decymetr?

decymetr=mm / 100

Przykłady

Zamiana 5 milimetrów na Decymetr

5 mm = (5 / 100) = 0.05dm

Zamiana 10 milimetrów na Decymetr

10 mm = (10 / 100) = 0.1 dm

Zamiana 100 milimetrów na Decymetr

100 mm = (100 / 100) = 1dm

Mila

Co to jest mila?

Mila (mi) jest jednostką długości w zwyczajowych systemach miar imperialnych i amerykańskich. 1 mila to 5280 stóp, 1760 jardów, czyli dokładnie 1609,344 metrów.

Milę można skrócić do dm; na przykład 1 mila może być zapisana jako 1dm.

Do czego służy mila?

Mila jest nadal powszechnie używana w krajach takich jak Stany Zjednoczone (USA), Wielka Brytania (Wielka Brytania), Birma, Liberia i niektóre inne kraje, które są terytoriami USA lub Wielkiej Brytanii lub mają historyczne powiązania z którymkolwiek z tych krajów.

Decymetr

Co to jest decymetr?

Decymetr to jednostka długości w systemie metrycznym. Termin „Deci” oznacza jedną dziesiątą, a zatem decymetr oznacza jedną dziesiątą metra. Ponieważ metr to 100 cm, jedna dziesiąta 100 cm to 10 cm. Tak więc jeden decymetr mierzy 10 cm.

Decymetr można skrócić do dm; na przykład 1 decymetr można zapisać jako 1dm.

Do czego służy decymetr?

Decymetr nie jest powszechnie używany, ale jest ważną jednostką. W prawdziwym życiu rzadko spotykamy pomiary w decymetrach. Ponieważ jeden metr nie jest bardzo długi, łatwiej jest użyć 0,1 m lub 0,5 m, gdy długość jest krótsza niż metr.

Jak korzystać z naszego konwertera Milimetry na Decymetry (przelicznik mm na dm)

Wykonaj te 3 proste kroki, aby użyć naszego konwertera milimetrów na decymetr

  1. Wprowadź jednostkę milimetrów, którą chcesz przeliczyć
  2. Kliknij Konwertuj i obserwuj, jak ten wynik wyświetla się w polu poniżej
  3. Kliknij Resetuj, aby zresetować wartość milimetrową

Tabela przeliczeniowa milimetr na decymetr

milimetrydecymetry
mm dm

Powiązane narzędzia

Proszę nam powiedzieć, jak możemy udoskonalić tę stronę

Krótki opis Twojego profilu. Adresy URL są hiperłączami.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});