(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi từ Kilomét sang Centimet

Kết quả
cm
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

km=cm

Chúng tôi đã tính toán như thế nào km?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã gửi và nhân với 100.000 để có kết quả.
(*100,000)

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi Kilomét sang Centimet (km sang cm) của chúng tôi là công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ Kilomét sang Centimet một cách dễ dàng.

Làm thế nào để chuyển đổi từ Kilomét sang Centimet

Để chuyển đổi độ dài Kilômét (km) thành độ dài cm (cm), hãy nhân độ dài với tỷ lệ chuyển đổi. Vì một ki lô mét bằng 100.000 cm, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ Milimét sang Xentimét là gì?

cm=km x 100,000

Các ví dụ

Chuyển thành 5km to cm

5 km = (5 × 100,000) = 500,000 cm

Chuyển thành 10km to cm

10 km = (10 × 100,000) = 1,000,000 cm

Chuyển thành 100km to cm

100 km = (100 × 100,000) = 10,000,000 cm

Km

Kilometre là gì?

Két (km) là một đơn vị đo chiều dài trong Hệ đơn vị Quốc tế (SI). Một km tương đương với 0,6214 dặm.

Một kilomet có thể được viết tắt là km; ví dụ, 1 Kilomet có thể được viết là 1km.

Cây số được dùng để làm gì?

Nó hiện là đơn vị chính thức đo khoảng cách giữa các vị trí địa lý trên đất liền ở hầu hết thế giới. Tuy nhiên, một số quốc gia sử dụng dặm thay vì km. Các quốc gia này bao gồm Hoa Kỳ và Vương quốc Anh (UK). Không giống như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh đã áp dụng hệ thống số liệu; trong khi hệ thống mét được sử dụng rộng rãi trong chính phủ, thương mại và công nghiệp, tàn tích của hệ thống đo lường Anh vẫn có thể được nhìn thấy trong việc Vương quốc Anh sử dụng dặm trong hệ thống đường của mình.

Centimet

Centimet là gì?

Xentimét (cm) là một đơn vị độ dài trong Hệ đơn vị quốc tế (SI), dạng hiện hành của hệ mét. Nó được định nghĩa là 1/100 mét.

Centimet có thể được viết tắt là cm; ví dụ, 1 cm có thể được viết là 1 cm.

Xentimét được sử dụng để làm gì?

Centimet được sử dụng trong tất cả các loại ứng dụng trên toàn thế giới trong những trường hợp yêu cầu mệnh giá nhỏ hơn của đồng hồ. Chiều cao thường được đo bằng cm bên ngoài các quốc gia như Hoa Kỳ.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Kilomét sang Centimet (công cụ chuyển đổi km sang cm) của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi Kilomét sang Centimet của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị Kilômét bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Bấm Đặt lại để đặt lại giá trị Km

Bảng chuyển đổi từ Kilomét sang Centimet

cây sốcm
km cm

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});