Chuyển đổi từ Dặm sang Mét

Kết quả
m
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

mi=m

Chúng tôi đã tính toán như thế nào?

Để Tính toán, chúng tôi lấy giá trị bạn đã phụ và chia nó cho 1,609,344 để có kết quả.
(*1,609.344)

Chia sẻ cái này

Công cụ chuyển đổi từ dặm sang mét (mi sang m) của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ dặm sang mét một cách dễ dàng.

Cách chuyển đổi từ dặm sang mét

Để chuyển đổi số đo dặm (mi) thành số đo mét (m), hãy chia độ dài cho tỷ lệ chuyển đổi. Vì một dặm bằng 1.609.344 mét, bạn có thể sử dụng công thức đơn giản này để chuyển đổi:

Công thức để chuyển đổi từ dặm sang mét là gì?

Mét=mi * 1,609.344

Các ví dụ

Chuyển đổi 5 dặm sang Mét

5 mi = (5 * 1,609.344) = 8,046.72m

Chuyển 10 dặm sang Mét

10 mi = (10 * 1,609.344) = 16,093.44 m

Chuyển đổi 100 dặm sang Mét

100 mi = (100 * 1,609.344) = 160,934.4m

Dặm

Dặm là gì?

Dặm (mi) là một đơn vị đo chiều dài trong hệ đo lường Anh và hệ thống đo lường thông thường của Hoa Kỳ. 1 Dặm là 5.280 feet, 1.760 thước Anh, hay chính xác là 1.609.344 mét.

Một dặm có thể được viết tắt là dm; ví dụ, 1 Dặm có thể được viết là 1dm.

Dặm được sử dụng để làm gì?

Dặm vẫn được sử dụng phổ biến ở các quốc gia như Hoa Kỳ (US), Vương quốc Anh (UK), Myanmar, Liberia và một số quốc gia khác là lãnh thổ của Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh hoặc có quan hệ lịch sử với một trong hai quốc gia.

Mét

Công tơ là gì?

Một mét, hoặc mét (m), là đơn vị đo chiều dài và khoảng cách trong Hệ đơn vị quốc tế (SI). Mét được định nghĩa là quãng đường ánh sáng truyền được trong 1/299 792 458 giây. Định nghĩa này đã được sửa đổi vào năm 2019 để phản ánh những thay đổi trong định nghĩa của định nghĩa thứ hai.

Mét có thể được viết tắt là m; ví dụ: 1 Mét có thể được viết là 1m.

Công tơ được sử dụng để làm gì?

Máy đo được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như đo khoảng cách, là đơn vị đo chiều dài SI. Hoa Kỳ là một ngoại lệ đáng chú ý ở chỗ nó chủ yếu sử dụng các đơn vị thông thường của Hoa Kỳ như thước, inch, feet và dặm thay vì mét trong sử dụng hàng ngày.

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi Dặm sang Mét (công cụ chuyển đổi mi sang m) của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ dặm sang mét của chúng tôi

  1. Nhập đơn vị dặm bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị số dặm

Bảng chuyển đổi từ dặm sang mét

dặmmét
mi m

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.