(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Millimeter till tum konvertering

Resultat
km
Klicka på Resultat för att kopiera

mm=km

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 25,4 för att få resultatet.
(/25.4)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för millimeter till tum (mm till km) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från millimeter till tum.

Hur man konverterar millimeter till tum

För att konvertera ett millimetermått (mm) till ett tummått (km), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 tum är lika med 25,4 millimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från millimeter till tum?

tools/mmtoin.kilometer=mm / 25.4

Exempel

Konvertera 5 millimeter till Kilometer

5 mm = (5 / 25.4) = 0.196850km

Konvertera 10 millimeter till Kilometer

10 mm = (10 / 25.4) = 0.393701 km

Konvertera 100 millimeter till Kilometer

100 mm = (100 / 25.4) = 3.937008km

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Tum

Vad är en tum?

En tum (tum) är en längdenhet i de amerikanska och amerikanska vanliga mätsystemen. En tum definierades till att motsvara exakt 25,4 millimeter 1959. Det finns 12 tum i en fot och 36 tum på en gård.

En tum kan förkortas som i; till exempel kan 1 tum skrivas som 1 tum.

Vad används Inch till?

Inch används främst i USA, Kanada och Storbritannien. Det används också ibland i Japan (liksom andra länder) i samband med elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Hur man använder vår Millimeter till Inches-omvandlare (mm till km-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår millimeter till tum-omvandlare

  1. Ange enheten för millimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa millimetervärdet

Millimeter till tum omvandlingstabell

millimetertum
mm km

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});