Nanometer till Yard konvertering

Resultat
yd
Klicka på Resultat för att kopiera

nm=yd

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 914 400 000 för att få resultatet.
(/914,400,000)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för nanometer till yard (nm till yd) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från nanometer till gård.

Hur man konverterar nanometer till gård

För att konvertera ett nanometermått (nm) till ett yardmått (yd), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en yard är lika med 914 400 000 nanometer kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från nanometer till gård?

gård=nm / 914,400,000

Exempel

Konvertera 5 nanometer till Yard

5 nm = (5 / 914,400,000) = 0.0000000055yd

Konvertera 10 nanometer till Yard

10 nm = (10 / 914,400,000) = 0.0000000109 yd

Konvertera 100 nanometer till Yard

100 nm = (100 / 914,400,000) = 0.0000001094yd

Nanometer

Vad är en nanometer?

En mikrometer är en metrisk enhet för att mäta längd lika med 0,001 mm, eller cirka 0,000039 tum. Dess symbol är μm. Mikrometern används vanligtvis för att mäta tjockleken eller diametern på mikroskopiska föremål, såsom mikroorganismer och kolloidala partiklar.

En mikrometer kan förkortas till µm; till exempel kan 1 mikrometer skrivas som 1 µm.

Vad används nanometern till?

Nanometrar används för att mäta de minsta sakerna, vanligtvis storleken på en atom eller molekyl. Normalt beräknas storleken på transistorer på en halvledarbaserad processor i nanometer.

Gård

Vad är en Yard?

En yard (yd) är en längdenhet i både kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystem. Sedan 1959 har en gård definierats som exakt 0,9144 meter. Det är också lika med 3 fot eller 36 tum.

Gården kan förkortas till yd; till exempel kan 1 Yard skrivas som 1yd.

Vad används gården till?

Gården används ofta vid mätning av fältlängd för specifika sporter som amerikansk och kanadensisk fotboll och förbundsfotboll (fotboll). Gården används också i cricketplansmått och golf fairwaymått. I Storbritannien (Storbritannien) såväl som i USA används gården ofta när man hänvisar till avstånd. I Storbritannien är det också ett lagkrav att vägskyltar som anger kortare avstånd visas i yards.

Hur man använder vår Nanometer till Yards-omvandlare (nm till yd-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår nanometer till gård-omvandlare

  1. Ange enheten för nanometer du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa nanometervärdet

Omvandlingstabell för nanometer till gård

nanometervarv
nm yd

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.