(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Millimeter till Yards konvertering

Resultat
yd
Klicka på Resultat för att kopiera

mm=yd

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 914,4 för att få resultatet.
(/914.4)

Dela detta
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Vårt konverteringsverktyg för millimeter till yard (mm till yd) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från millimeter till yard.

Hur man konverterar millimeter till gård

För att konvertera ett millimetermått (mm) till ett yardmått (yd), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 yard är lika med 914,4 millimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från millimeter till yard?

gård=mm / 914.4

Exempel

Konvertera 5 millimeter till Yard

5 mm = (5 / 914.4) = 0.0054680665yd

Konvertera 10 millimeter till Yard

10 mm = (10 / 914.4) = 0.0109361330 yd

Konvertera 100 millimeter till Yard

100 mm = (100 / 914.4) = 0.1093613298yd

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Gård

Vad är en Yard?

En yard (yd) är en längdenhet i både kejserliga och amerikanska sedvanliga mätsystem. Sedan 1959 har en gård definierats som exakt 0,9144 meter. Det är också lika med 3 fot eller 36 tum.

Gården kan förkortas till yd; till exempel kan 1 Yard skrivas som 1yd.

Vad används gården till?

Gården används ofta vid mätning av fältlängd för specifika sporter som amerikansk och kanadensisk fotboll och förbundsfotboll (fotboll). Gården används också i cricketplansmått och golf fairwaymått. I Storbritannien (Storbritannien) såväl som i USA används gården ofta när man hänvisar till avstånd. I Storbritannien är det också ett lagkrav att vägskyltar som anger kortare avstånd visas i yards.

Hur man använder vår Millimeter till Yards-omvandlare (mm till yd-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår millimeter till gård-omvandlare

  1. Ange enheten för millimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa millimetervärdet

Millimeter till gård omvandlingstabell

millimetervarv
mm yd

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});