Millimeter till Nanometer konvertering

Resultat
nm
Klicka på Resultat för att kopiera

mm=nm

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 1 000 000 för att få resultatet.
(*1,000,000)

Dela detta

Vårt konverteringsverktyg för millimeter till nanometer(mm till nm) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan konvertera från millimeter till nanometer.

Hur man konverterar millimeter till nanometer

För att konvertera ett millimetermått (mm) till ett nanometermått (nm), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom 1 millimeter är lika med 1 000 000 nanometer kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från millimeter till nanometer?

nanometer=mm * 1,000,000

Exempel

Konvertera 5 millimeter till Nanometer

5 mm = (5 * 1,000,000) = 5,000,000nm

Konvertera 10 millimeter till Nanometer

10 mm = (10 * 1,000,000) = 10,000,000 nm

Konvertera 100 millimeter till Nanometer

100 mm = (100 * 1,000,000) = 100,000,000nm

Millimeter

Vad är en millimeter?

En millimeter (mm) är en längdenhet i International System of Units (SI). Den definieras i termer av mätaren som 1/1000 av en meter, eller avståndet som ljuset tillryggalagt i 1/299 792 458 000 av en sekund.

En millimeter kan förkortas till mm; till exempel kan 1 millimeter skrivas som 1 mm.

Vad används millimetern till?

Millimeter används för att mäta små men synliga avstånd och längder. När det gäller jämförelser i verkligheten är en millimeter ungefär storleken på tråden som används i ett standardgem. Det används också ibland mm Japan (liksom andra länder) mm i relation till elektroniska delar, som storleken på bildskärmar.

Nanometer

Vad är en nanometer?

En mikrometer är en metrisk enhet för att mäta längd lika med 0,001 mm, eller cirka 0,000039 tum. Dess symbol är μm. Mikrometern används vanligtvis för att mäta tjockleken eller diametern på mikroskopiska föremål, såsom mikroorganismer och kolloidala partiklar.

En mikrometer kan förkortas till µm; till exempel kan 1 mikrometer skrivas som 1 µm.

Vad används nanometern till?

Nanometrar används för att mäta de minsta sakerna, vanligtvis storleken på en atom eller molekyl. Normalt beräknas storleken på transistorer på en halvledarbaserad processor i nanometer.

Hur man använder vår Millimeter till Nanometer-omvandlare (mm till nm-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår millimeter till nanometer-omvandlare

  1. Ange enheten för millimeter du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa millimetervärdet

Millimeter till nanometer omvandlingstabell

millimeternanometer
mm nm

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.