Centimeter till meter konvertering

Resultat
m
Klicka på Resultat för att kopiera

centimeter=m

Hur räknade vi?

För att beräkna tog vi värdet du skickade in och dividerade det med 10 för att få resultatet.
(/100)

Dela detta

Vårt verktyg för konvertering av centimeter till meter (cm till m) är en gratis omvandlare som gör att du enkelt kan omvandla från centimeter till meter.

Hur man konverterar centimeter till meter

För att konvertera ett centimetermått (cm) till ett metermått (m), dividera längden med omvandlingsförhållandet. Eftersom en meter är lika med 10 centimeter kan du använda denna enkla formel för att konvertera:

Vad är formeln för att konvertera från centimeter till meter?

tools/cmtom.decimeter=centimeter / 100

Exempel

Konvertera 5 centimeter till meter

5 centimeter = (5 / 100) = 0.05m

Konvertera 10 centimeter till meter

10 centimeter = (10 / 100) = 0.1m

Konvertera 100 centimeter till meter

100 centimeter = (100 / 100) = 1m

Centimeter

Vad är en Centimeter?

En centimeter (cm) är en längdenhet i International System of Units (SI), den nuvarande formen av det metriska systemet. Det definieras som 1/100 meter.

Centimeter kan förkortas till cm; till exempel kan 1 centimeter skrivas som 1 cm.

Vad används centimetern till?

Centimetern används i alla möjliga applikationer över hela världen i fall där en mindre valör av mätaren krävs. Höjd mäts vanligtvis i centimeter utanför länder som USA.

Meter

Vad är en mätare?

En meter, eller meter (m), är längd- och avståndsbasenheten i International System of Units (SI). Mätaren definieras som den sträcka som ljuset tillryggalagt på 1/299 792 458 av en sekund. Denna definition ändrades 2019 för att återspegla ändringar i definitionen av den andra.

Meter kan förkortas som m; till exempel kan 1 Meter skrivas som 1m.

Vad används mätaren till?

Mätaren används över hela världen i många applikationer, såsom mätning av avstånd, som är SI-längdenheten. Förenta staterna är ett anmärkningsvärt undantag genom att det främst använder amerikanska sedvanliga enheter som yards, inches, feet och miles istället för meter i dagligt bruk.

Hur man använder vår Centimeter till Meter-omvandlare (cm till m-omvandlare)

Följ dessa 3 enkla steg för att använda vår centimeter till meter-omvandlare

  1. Ange den centimeterenhet du vill konvertera
  2. Klicka på konvertera och se detta resultat visas i rutan nedanför
  3. Klicka på Återställ för att återställa centimetervärdet

Centimeter till meter omvandlingstabell

centimetertools/cmtom.decimeters
centimeter m

Relaterade verktyg

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här sidan

Kort beskrivning av din profil. Webbadresser är hyperlänkade.