(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

การแปลงไบนารีเป็นเลขฐานสิบหก

ผลลัพธ์
16
คลิกผลลัพธ์เพื่อคัดลอก

2=16

ขั้นตอนการแปลง

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

=

ขั้นตอนที่ 3(ผลลัพธ์)

16

แบ่งปันสิ่งนี้
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ตัวแปลงไบนารีเป็นเลขฐานสิบหกของเราเป็นเครื่องมือแปลงฟรีที่ช่วยให้คุณสามารถแปลงจากเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหกได้อย่างง่ายดาย

ระบบเลขฐานสองคืออะไร?

ระบบเลขฐานสองคือระบบเลขฐาน 2 ใช้เฉพาะตัวเลข 0 และ 1 ในทางกลับกัน ทศนิยมเป็นระบบตัวเลขฐาน 10 เนื่องจากใช้ตัวเลขสิบหลัก 0 ถึง 9

บ่อยครั้ง คุณจะต้องแปลงเลขฐานสองเป็นค่าทศนิยม เนื่องจากคนส่วนใหญ่ใช้ระบบทศนิยม เลขฐานสองมักใช้ในแอปพลิเคชันการคำนวณ

ระบบเลขฐานสิบหกคืออะไร?

เลขฐานสิบหกคือระบบการนับที่มีฐาน '16' ระบบเลขฐานสิบหกใช้เพื่อแสดงตัวเลขจำนวนมากที่มีตัวเลขน้อยกว่า

ในระบบนี้มี 16 สัญลักษณ์หรือค่าตัวเลขที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0 ถึง 9 ตามด้วยตัวอักษรหกตัว -- A, B, C, D, E และ F อักขระเหล่านี้ใช้แทนค่าทศนิยมตั้งแต่ 10 ถึง 15 นิ้ว บิตเดียว

วิธีการแปลงไบนารีเป็นเลขฐานสิบหก

ระบบเลขฐานสองเป็นระบบเลขฐาน 2 เนื่องจากใช้เฉพาะตัวเลข 0 และ 1 เลขฐานสิบหกคือระบบเลขฐาน 16 เนื่องจากใช้ตัวเลขสิบหกหลัก 0 ถึง 9 บวกตัวอักษร A ถึง F

เลขฐานสองและเลขฐานสิบหกมักใช้ในแอปพลิเคชันการคำนวณ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องแปลงจากที่หนึ่งเป็นอีกจำนวนหนึ่ง

คุณสามารถแปลงจากไบนารีเป็นเลขฐานสิบหกในไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: แบ่งออกเป็นกลุ่มสี่หลัก

ขั้นตอนแรกคือการแบ่งเลขฐานสองออกเป็นกลุ่มสี่หลัก โดยเริ่มจากขวาไปซ้าย นี่เป็นเพราะว่ากลุ่มของเลขฐานสอง 4 ตัวหรือ 24 เท่ากับ 16 ซึ่งหารในระบบเลขฐาน 16 ลงตัว

ตัวอย่างเช่น เลขฐานสอง 1110001111011 สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่อไปนี้:

1110001111011
(1)(1100)(0111)(1011)

กลุ่มแรกต้องไม่มีตัวเลขสี่หลัก คุณยังสามารถเพิ่มศูนย์เพิ่มเติมเพื่อนำหน้าตัวเลขในกลุ่มแรกเพื่อให้มีตัวเลขสี่หลัก

ขั้นตอนที่สอง: แปลงแต่ละกลุ่มไบนารีเป็นเลขฐานสิบหก

ณ จุดนี้แต่ละกลุ่มของเลขฐานสองสี่หลักสามารถแปลงเป็นเลขฐานสิบหกได้

12 = 110 = 116
11002 = 8 + 4 + 0 + 0 = 1210 = c16
01112 = 0 + 4 + 2 + 1 = 710 = 716
10112 = 8 + 0 + 2 + 1 = 1110 = b16

ดังนั้น 1110001111011 ในเลขฐานสองจึงเท่ากับ 1c7b ในหน่วยฐานสิบหก

ตัวอย่าง

แปลงเลขฐานสอง 1011 เป็นเลขฐานสิบหก
hex = (1011)
hex = B16
แปลงเลขฐานสอง 101101 เป็นเลขฐานสิบหก
hex = (10)(1101)
hex = 2D16
แปลงเลขฐานสอง 1011010 เป็นเลขฐานสิบหก
hex = (101)(1010)
hex = 5A16

วิธีใช้ตัวแปลงไบนารีเป็นเลขฐานสิบหกของเรา

ทำตาม 3 ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อใช้ตัวแปลงไบนารีเป็นเลขฐานสิบหกของเรา

  1. ใส่เลขฐานสองที่คุณต้องการแปลง
  2. คลิกที่แปลงและดูผลลัพธ์ที่แสดงในช่องด้านล่าง
  3. คลิกรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตค่าไบนารี

ตารางการแปลงไบนารีเป็นเลขฐานสิบหก

ไบนารี่เลขฐานสิบหก

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

โปรดบอกเราว่าเราจะปรับปรุงหน้านี้ได้อย่างไร

คำอธิบายสั้น ๆ สำหรับโปรไฟล์ของคุณ URL เป็นไฮเปอร์ลิงก์

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});