(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chuyển đổi nhị phân sang thập lục phân

Kết quả
16
Nhấp vào Kết quả để Sao chép

2=16

Các bước chuyển đổi

Bước 1

Bước 2

=

Bước 3 (Kết quả)

16

Chia sẻ cái này
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Công cụ chuyển đổi hệ nhị phân sang hệ thập lục phân của chúng tôi là một công cụ chuyển đổi miễn phí cho phép bạn chuyển đổi từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân một cách dễ dàng.

Hệ thống số nhị phân là gì?

Hệ thống số nhị phân là một hệ thống số cơ số 2. Nó chỉ sử dụng các chữ số 0 và 1. Mặt khác, hệ thập phân là một hệ thống số 10 cơ số vì nó sử dụng mười chữ số, 0 đến 9.

Thường thì bạn sẽ cần chuyển đổi một số nhị phân sang giá trị thập phân của nó vì hầu hết mọi người đều sử dụng hệ thập phân. Số nhị phân thường được sử dụng trong các ứng dụng máy tính.

Hệ thống số thập lục phân là gì?

Hệ thập lục phân là một hệ thống đánh số với cơ số '16'. Hệ thống hex được sử dụng để biểu diễn các số lớn với ít chữ số hơn.

Trong hệ thống này, có 16 ký hiệu hoặc các giá trị chữ số có thể có từ 0 đến 9, theo sau là sáu ký tự chữ cái - A, B, C, D, E và F. Các ký tự này được sử dụng để biểu thị các giá trị thập phân từ 10 đến 15 in các bit đơn.

Làm thế nào để chuyển đổi từ nhị phân sang thập lục phân

Hệ thống số nhị phân là hệ thống số cơ sở 2 vì nó chỉ sử dụng các chữ số 0 và 1. Hệ thập lục phân là hệ thống số 16 cơ số vì nó sử dụng mười sáu chữ số, từ 0 đến 9, cộng với các chữ cái từ A đến F.

Số nhị phân và số thập lục phân thường được sử dụng trong các ứng dụng máy tính, mạng và phần mềm, do đó, thông thường cần phải chuyển đổi từ số này sang số kia.

Bạn có thể chuyển đổi từ nhị phân sang hex trong một vài bước đơn giản.

Bước một: Chia thành Nhóm bốn chữ số

Bước đầu tiên là chia số nhị phân thành các nhóm có bốn chữ số, bắt đầu từ bên phải sang bên trái. Điều này là do một nhóm bốn cơ số 2 số, hoặc 24, bằng 16, chia hết cho hệ thống số cơ số 16.

Ví dụ: số nhị phân 1110001111011 có thể được chia thành các nhóm sau:

1110001111011
(1)(1100)(0111)(1011)

Nhóm đầu tiên không được có bốn chữ số. Bạn cũng có thể thêm các số 0 bổ sung vào trước các chữ số trong nhóm đầu tiên để có bốn chữ số.

Bước hai: Chuyển đổi mỗi nhóm nhị phân thành một chữ số thập lục phân

Tại thời điểm này, mỗi nhóm bốn chữ số nhị phân có thể được chuyển đổi thành một chữ số thập lục phân.

12 = 110 = 116
11002 = 8 + 4 + 0 + 0 = 1210 = c16
01112 = 0 + 4 + 2 + 1 = 710 = 716
10112 = 8 + 0 + 2 + 1 = 1110 = b16

Vì vậy, 1110001111011 trong hệ nhị phân bằng 1c7b trong hệ lục phân.

Các ví dụ

chuyển đổi số nhị phân 1011 sang hệ thập lục phân
hex = (1011)
hex = B16
chuyển đổi số nhị phân 101101 sang hệ thập lục phân
hex = (10)(1101)
hex = 2D16
chuyển đổi số nhị phân 1011010 sang hệ thập lục phân
hex = (101)(1010)
hex = 5A16

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ nhị phân sang thập lục phân của chúng tôi

Làm theo 3 bước đơn giản sau để sử dụng công cụ chuyển đổi từ nhị phân sang thập lục phân của chúng tôi

  1. Nhập số nhị phân bạn muốn chuyển đổi
  2. Nhấp vào chuyển đổi và xem kết quả này hiển thị trong hộp bên dưới nó
  3. Nhấp vào Đặt lại để đặt lại giá trị nhị phân

Bảng chuyển đổi từ nhị phân sang thập lục phân

nhị phânhệ thập lục phân

Công cụ liên quan

Hãy cho chúng tôi biết làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trang này

Mô tả ngắn gọn cho hồ sơ của bạn. URL được siêu liên kết.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});