(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Kelvin til Celsius konvertering

Resultat
°C
Klikk Resultat for å kopiere

k=°C

Hvordan regnet vi k?

For å beregne, tok vi verdien du sendte inn og trakk 273,15 fra den for å få resultatet.
(- 273.15)

Dele denne

Vårt konverteringsverktøy for Kelvin til Celsius er en gratis omformer som lar deg enkelt konvertere fra Kelvin til Celsius.

Hvordan konvertere Kelvin til Celsius

For å konvertere en Kelvin-temperatur til en celsius-temperatur, bruk følgende formel:

Hva er formelen for å konvertere fra Kelvin til Celsius?

°C=k - 273.15

Eksempler

Konvertere 5k til celsius

5 k = (5 - 273.15) = -268.15 °C

Konvertere 10k til celsius

10 k = (10 - 273.15) = -263.15 °C

Konvertere 100k til celsius

100 k = (100 - 273.15) = 173.15 °C

Kelvin

Hva er en Kelvin?

Kelvin (symbol: K) er basisenheten for termodynamisk temperatur i International System of Units (SI). Det er definert som energiekvivalenten til trippelpunktet til vann gitt av Boltzmanns ligning. Det er også enheten på Kelvin-skalaen der nullpunktet (0 K) er temperaturen der all termisk bevegelse opphører, kjent som absolutt null.

Hva brukes Kelvin til?

Kelvinen brukes over hele verden, spesielt innen vitenskap og ingeniørfag, sammen med Celsius. Dette skyldes delvis at kelvin- og celsiusgraden har nøyaktig samme størrelse. I motsetning til Celsius og Fahrenheit, brukes ikke kelvin i meteorologiske sammenhenger.

Celsius

Hva er en Celsius?

Celsius (symbol: °C) er en SI (International System of Units) avledet temperaturenhet. Den er definert basert på SI-enheten for temperatur, kelvin. Celsius- og Kelvin-skalaene er nøyaktig beslektet, med én grads endring i Celsius som er lik én grads endring i kelvin.

Hva brukes Celsius til?

Celsius-skalaen erstattet Fahrenheit-skalaen i de fleste land på midten til slutten av 1900-tallet. Nesten alle land rundt om i verden bruker denne skalaen, bortsett fra de der det metriske systemet ikke er tatt i bruk, for eksempel USA.

Slik bruker du vår Kelvin til Celsius-omformer

Følg disse 3 enkle trinnene for å bruke vår Kelvin til Celsius-omformer

  1. Skriv inn enheten for Kelvin du ønsker å konvertere
  2. Klikk på konverter og se dette resultatet vises i boksen under det
  3. Klikk Tilbakestill for å tilbakestille Kelvin-verdien

Konverteringstabell for Kelvin til Celsius

KelvinCelsius
k °C

Relaterte verktøy

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne siden

Kort beskrivelse av profilen din. URL-er er hyperlenker.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});