(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Fahrenheit til Celsius konvertering

Resultat
°C
Klikk Resultat for å kopiere

°F=°C

Hvordan regnet vi °F?

For å beregne, gjorde vi som følger:
( - 32) * 5/9

Dele denne

Vårt konverteringsverktøy for Fahrenheit til Celsius er en gratis omformer som lar deg enkelt konvertere fra Fahrenheit til Celsius.

Hvordan konvertere Fahrenheit til Celsius

For å konvertere en Fahrenheit-temperatur til en celsius-temperatur, bruk følgende formel:

Hva er formelen for å konvertere fra Fahrenheit til Celsius?

°C=(°F - 32) * 5/9

Eksempler

Konvertere 5°F til celsius

5 °F =(5 - 32) * 5/9 = 41 °C

Konvertere 10°F til celsius

10 °F = (10 - 32) * 5/9 = 50 °C

Konvertere 100°F til celsius

100 °F = (100 - 32) * 5/9 = 212 °C

Fahrenheit

Hva er en Fahrenheit?

Fahrenheit (symbol: °F) er en temperaturenhet som ble mye brukt før metrisering. Det er foreløpig definert av to faste punkter: temperaturen der vannet fryser, 32 °F, og kokepunktet for vann, 212 °F, både ved havnivå og standard atmosfærisk trykk. Intervallet mellom fryse- og kokepunktet er delt inn i 180 like deler.

Hva brukes Fahrenheit til?

Fram til 1960-tallet var Fahrenheit-skalaen den primære skalaen som ble brukt i engelsktalende land. I dag bruker de fleste land rundt om i verden Celsius-temperaturskalaen i stedet, mange har gjort endringen under sine metreringsprosesser (konvertering til å bruke det metriske systemet med enheter). Imidlertid brukes Fahrenheit-skalaen fortsatt som den offisielle temperaturskalaen i en rekke land, inkludert USA.

Celsius

Hva er en Celsius?

Celsius (symbol: °C) er en SI (International System of Units) avledet temperaturenhet. Den er definert basert på SI-enheten for temperatur, kelvin. Celsius- og Kelvin-skalaene er nøyaktig beslektet, med én grads endring i Celsius som er lik én grads endring i kelvin.

Hva brukes Celsius til?

Celsius-skalaen erstattet Fahrenheit-skalaen i de fleste land på midten til slutten av 1900-tallet. Nesten alle land rundt om i verden bruker denne skalaen, bortsett fra de der det metriske systemet ikke er tatt i bruk, for eksempel USA.

Hvordan bruke vår Fahrenheit til Celsius-omformer

Følg disse 3 enkle trinnene for å bruke vår Fahrenheit til Celsius-omformer

  1. Skriv inn enheten for Fahrenheit du ønsker å konvertere
  2. Klikk på konverter og se dette resultatet vises i boksen under det
  3. Klikk Tilbakestill for å tilbakestille Fahrenheit-verdien

Fahrenheit til Celsius konverteringstabell

FahrenheitCelsius
°F °C

Relaterte verktøy

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne siden

Kort beskrivelse av profilen din. URL-er er hyperlenker.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});