(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Celsius til Fahrenheit konvertering

Resultat
°F
Klikk Resultat for å kopiere

°C=°F

Hvordan regnet vi °C?

For å beregne, gjorde vi som følger:
( * 9/5)+ 32

Dele denne

Vårt konverteringsverktøy for Celsius til Fahrenheit er en gratis omformer som lar deg enkelt konvertere fra Celsius til Fahrenheit.

Hvordan konvertere Celsius til Fahrenheit

For å konvertere en Celsius-temperatur til en fahrenheit-temperatur, bruk følgende formel:

Hva er formelen for å konvertere fra Celsius til Fahrenheit?

°F=(°C * 9/5)+ 32

Eksempler

Konvertere 5°C til fahrenheit

5 °C =(5 * 9/5)+ 32 = 41 °F

Konvertere 10°C til fahrenheit

10 °C = (10 * 9/5)+ 32 = 50 °F

Konvertere 100°C til fahrenheit

100 °C = (100 * 9/5)+ 32 = 212 °F

Celsius

Hva er en Celsius?

Celsius (symbol: °C) er en SI (International System of Units) avledet temperaturenhet. Den er definert basert på SI-enheten for temperatur, kelvin. Celsius- og Kelvin-skalaene er nøyaktig beslektet, med én grads endring i Celsius som er lik én grads endring i kelvin.

Hva brukes Celsius til?

Celsius-skalaen erstattet Fahrenheit-skalaen i de fleste land på midten til slutten av 1900-tallet. Nesten alle land rundt om i verden bruker denne skalaen, bortsett fra de der det metriske systemet ikke er tatt i bruk, for eksempel USA.

Fahrenheit

Hva er en Fahrenheit?

Fahrenheit (symbol: °F) er en temperaturenhet som ble mye brukt før metrisering. Det er foreløpig definert av to faste punkter: temperaturen der vannet fryser, 32 °F, og kokepunktet for vann, 212 °F, både ved havnivå og standard atmosfærisk trykk. Intervallet mellom fryse- og kokepunktet er delt inn i 180 like deler.

Hva brukes Fahrenheit til?

Fram til 1960-tallet var Fahrenheit-skalaen den primære skalaen som ble brukt i engelsktalende land. I dag bruker de fleste land rundt om i verden Celsius-temperaturskalaen i stedet, mange har gjort endringen under sine metreringsprosesser (konvertering til å bruke det metriske systemet med enheter). Imidlertid brukes Fahrenheit-skalaen fortsatt som den offisielle temperaturskalaen i en rekke land, inkludert USA.

Hvordan bruke vår Celsius til Fahrenheit-omformer

Følg disse 3 enkle trinnene for å bruke vår Celsius til Fahrenheit-omformer

  1. Skriv inn enheten for Celsius du ønsker å konvertere
  2. Klikk på konverter og se dette resultatet vises i boksen under det
  3. Klikk Tilbakestill for å tilbakestille Celsius-verdien

Celsius til Fahrenheit konverteringstabell

CelsiusFahrenheit
°C °F

Relaterte verktøy

Fortell oss hvordan vi kan forbedre denne siden

Kort beskrivelse av profilen din. URL-er er hyperlenker.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});